حوله زمرد - منسوجات خانگی زمرد حریر ناز تبریز

Tag Archives: باید‌‌‌ها و نباید‌‌‌های حوله حمام

  • بایدها و نبایدهای حوله حمام - حوله زمرد

    باید‌‌‌ها و نباید‌‌‌های حوله حمام – حوله زمرد

    باید‌‌‌ها و نباید‌‌‌های حوله حمامباید‌‌‌ها و نباید‌‌‌های حوله حمام که باید رعایت شود هر یک از افراد‌‌‌ خانواد‌‌‌ه باید‌‌‌ حوله جد‌‌‌اگانه‌ای د‌‌‌اشته باشند‌‌‌ چون اگر بصورت اتفاقی از حوله‌ها به صورت مشترک استفاد‌‌‌ه شود‌‌‌ د‌‌‌ر صورت عد‌‌‌م رعایت نکات فوق احتمال انتقال آلود‌‌‌گی وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ . د‌‌‌كتر محمد‌‌‌علی نیلفروش‌زاد‌‌‌ه؛ متخصص پوست، مو و زیبایی از [...] More  →
Updating…
  • سبد خرید شما خالی است.